Tầm Quan Trọng Của Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp

Trong hoạt động Doanh Nghiệp, chúng ta thấy lãnh đạo là một công việc hết sức quan trọng, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về lãnh đạo. Trong bài viết này mình sẽ nhằm giải thích ngắn gọn ý nghĩa, và tầm quan trọng của lãnh đạo trong hoạt động doanh nghiệp.
Tầm Quan Trọng Của Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp
Tầm Quan Trọng Của Lãnh Đạo Trong Doanh Nghiệp
1. Lãnh đạo là gì?
Định nghĩa một cách đơn giản, Lãnh đạo là năng lực có tầm ảnh hưởng tới người khác, khiến người ta hoàn thạnh mục tiêu mà mình đã đề ra.

2. Vị trí của lãnh đạo. Giúp một nguồn lực hữu hạn đạt được mục tiêu cao nhất có thể. Sai lầm lớn nhất trong lãnh đạo đó là đánh giá nguồn lực không đúng. Do đánh giá nguồn lực không đúng bạn có thể đặt mục tiêu tiêu cao hoặc thấp quá so với nguồn lực. Nếu đặt mục tiêu dưới nguồn lực sẽ chết vì thiếu cạnh tranh, nếu đặt cao quá so với nguồn lực thì .                                                                                                                                                                 
3. Lãnh đạo là một trong 4 giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu.
- chiến lược: Phải vẽ được đường đi, đây là giải pháp mang tính quyết định để đạt được mục tiêu.
- Tổ chức: Bố trí sao để tận dụng tối đa nguồn lực hiện có.
- Điều khiển cho người ta làm: đây chính là hoạt động lãnh đạo, làm sao để ảnh hưởng, sai khiến người ta.
- Kiểm tra: đây là hoạt động tuân thủ.
=> đây là các giải pháp để biến nguồn lực để đạt được mục tiêu. Lãnh đạo là một hoạt động quản trị giúp đạt được mục tiêu tối đa mà  mình muốn.

4. Kết luận.
Lãnh đạo không hẳn là giám đốc, đó là kỹ năng ảnh hưởng tới người khác. Nói người ta không nghe nghĩa là không ảnh hưởng được.
Lãnh đạo là thành tố của quản trị, là 1 trong 4 phương pháp để đạt mục tiêu, để biến nguồn lực nhỏ nhoi đạt được mục tiêu to lớn.

Post a Comment

0 Comments