Cách Phối Hợp SEO Với Các Kênh Online Marketing

Công việc chính của SEO là xây dựng nội dung, nhưng nếu ta chỉ đầu tư chi phí xây dựng nội dung chỉ cho mục đích SEO thôi thì ta đã lãng phí hơn 70% hiệu quả của chúng. Nếu ta biết phối hợp tốt với các kênh Online Marketing khác, ta có thể tiếp cận được khách hàng ở nhiều kênh khác nhau. Dưới đây là Cách phối hợp SEO với các kênh Online Marketing khác.
Cách Phối Hợp SEO Với Các Kênh Online Marketing
Cách Phối Hợp SEO Với Các Kênh Online Marketing

Các bước phối hợp SEO với các kênh Online Marketing khác.

Bước 1. Nghiên cứu từ khóa rồi chọn chủ đề cho nội dung. 
- Đây là cách giúp ta tìm hiểu nhu cầu người dùng.
- Chọn từ khóa, cụm từ tiềm năng làm mục tiêu để tạo nội dung.
- Đánh giá mức độ cạnh tranh SEO của các từ khóa, qua đó xác định từ khóa hay cụm từ khóa sau cùng.
- Xây dựng nội dung dựa trên chủ đề từ khóa đã lựa chọn.

Bước 2. Xây dựng nội dung dựa trên chủ đề đã nghiên cứu.
- Phác thẻo nhiều tiêu đề khác nhau đề chọn ra một tiêu đề thu hút nhất.
- Xây dựng nội dung hữu ích cho người dùng, từ đó để xây dựng thương hiệu, uy tín.
- Áp dụng các phương tiện trình bày giúp người dùng có trải nghiệm tốt như hình ảnh, biểu đồ, video...

Bước 3. Tối ưu hóa nội dung cho SEO.
- Thực hiện Onpage SEO như meta title, meta description, URL, từ khóa, từ khóa trong nội dung, hình ảnh.
- Đặt link nội bộ cần thiết giữa các webpage.

Bước 4. Truyền thông.
- Gửi Email nội dung đến cơ sở dữ liệu lead của mình.
- Đăng thông tin lên Google Plus, Facebook, LinkedIn...
- Sử dụng các kênh Online PR hoặc Gess Blogging..

Ta nên sử dụng cùng một nội dung trên các kênh Online Marketing khác nhau, khi đó hiệu quả sẽ tăng lên nhiều lần. Nội dung phải hữu ích, phải nhắm mục tiêu xây dựng cơ sở khách hàng tiềm năng.

Post a Comment

0 Comments