Quy Trình Bán Hàng Sử Dụng Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả

Trong phần này mình nhằm trình bày quy trình bán hàng tổng hợp sử dụng quảng cáo Facebook, và sự phối hợp giữa các công cụ trong quảng cáo Facebook, và giữa quảng cáo Facebook với ác công cụ Online Marketing khác.
>>> Saved Audience Facebook Là Gì?
>>> Lookalike Audience Của Facebook Là Gì?
>>> Custom Audience Facebook Là Gì?
>>> Một Số Custom Audience Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn.
Quy Trình Bán Hàng Sử Dụng Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả
Quy Trình Bán Hàng Sử Dụng Quảng Cáo Facebook Hiệu Quả
Giúp có cái nhìn tổng quát từng giai đoạn trong quy trình thu hút khách hàng, chăm sóc, và bán hàng sử dụng quảng cáo Facebook. Cho thấy sự phối hợp giữa các tính năng của quảng cáo Facebook, và giữa Facebook với các công cụ Online Marketing khác để đạt được mục tiêu tối hậu là bán hàng.

Bước 1. Nghiên cứu. Mục tiêu của bước này là xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Đây cũng chính là đối tượng quảng cáo mục tiêu. Thực hiện bước này bằng cách ta áp dụng công cụ Audience Insights của facebook. Bước này giúp trả lời câu hỏi, khách hàng tiềm năng (đối tượng quảng cáo mục tiêu):
- Ở đâu?
- Giới tính?
- Tuổi?
- Sở thích?
- Yêu thích những Facnpage nào?...

Bước 2. Thu hút khách hàng tiềm năng (lead). Mục tiêu là thiết lập kênh liên lạc lâu dài với khách hàng tiềm năng. Thực hiện điều này bằng cách áp dụng quảng cáo Facebook, đưa đối tượng quảng cáo mục tiêu đến trang thu hút Lead Page. Việc đăng ký này nhằm giúp khách hàng có thể nhận được những phần quà từ chương trình, và nhà quảng cáo có được thông tin về khách hàng để tạo mối quan hệ lâu dài sau này. Nhắm mục tiêu cho quảng cáo bằng cách dựa trên các thông tin thu thập được từ bước 1. Trong trường hợp khách hàng đến website, nhưng chưa đăng ký vào Lead Page, ta có thể Remarketing lại đối tượng khách hàng đó, để thu hút họ trợ lại đăng ký vào Lead Page.

Bước 3. Chăm sóc. Mục tiêu là xây dựng mối quan hệ, uy tín, hình ảnh, chuyên gia... Thực hiện điều này bằng cách sử dụng Email tự động (auto responder), gửi các thông tin hữu ích, quyền lợi cho khách hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu (lead). Bước này giúp:
- Tạo và nuôi dưỡng quan hệ với khách hàng tiềm năng.
- Xây dựng hình ảnh chuyên gia và uy tín.
- Dần biến lead từ người xa lạ thành thân quen, tin tưởng.

Bước 4. Bán hàng. Đây cũng là mục tiêu tối hậu của toàn bộ quy trình. Sử dụng Email để bán hàng cho khách hàng trong cơ sở dữ liệu (lead). Đây là những người đã được chăm sóc và có sự tin tưởng. Vì vậy, tỷ lệ bán hàng thành công sẽ cao hơn so với bán cho những người xa lạ. Điều tuyệt vời là bán hàng bằng Email là miễn phí. Đây là khoản tiết kiệm đáng kể, cũng như là lợi thế cạnh tranh cho người bán hàng. Bên cạnh Email, ta cũng có thể sử dụng quảng cáo Facebook để bán hàng cho khách hàng trong cơ sở dữ liệu (lead). Ta nhắm mục tiêu đến những người đã đăng ký chỉ bằng cách áp dụng kỹ thuật "Custom Audience". Nếu quảng cáo lần đầu, họ chưa mua hàng, ta tiếp tục remarketing để tiếp thị lại.

Ngoài ra, còn 2 bước nhỏ để hỗ trợ cho 4 bước trên đó là Remaketing cho bước 2 và 4.
- Remaketing ở bước 2 là ta tiếp thị lại, để mời khách hàng tiềm năng đăng ký vào cơ sở dữ liệu (lead). Họ là đối tượng đã đến website, nhưng chưa đăng ký.
- Remaketing ở bước 4 là ta tiếp thị lại khách hàng trong cơ sở dữ liệu lead là những người đã được chăm sóc, giới thiệu mua hàng, nhưng chưa mua. Hoặc cũng có thể là những khách hàng đã từng mua hàng trước kia, ta tiếp thị lại để mua những sản phẩm khác.

Quy trình này thống nhất với tất cả quy trình bán hàng sử dụng các kênh Online Marketing khác như quảng cáo Google Adwords, hay tối ưu SEO. Cụ thể:
- Mục tiêu tối thượng là xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng (lead). Chứ không phải bán hàng ngay từ đầu.
- Đều theo trình tự thu hút vào cơ sở dữ liệu, chăm sóc rồi mới bán hàng.
- Tận dựng bán hàng bằng Email miễn phí.
Nhờ sự thống nhất này giúp kết hợp hiệu quả tất cả các kênh Online Marketing, tạo ra sức mạnh tổng hợp, cộng hưởng. Giúp bán hàng hiệu quả và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. 

Post a Comment

0 Comments