Cách Thử Nghiệm A/B Cho Quảng Cáo Facebook Sao Cho Hiệu Quả

Thử nghiệm A/B cho quảng cáo Facebook là kỹ thuật giúp xác định biến số nào A hay B của một đối tượng cho hiệu quả cao hơn.
>>> Saved Audience Facebook Là Gì?
>>> Lookalike Audience Của Facebook Là Gì?
>>> Custom Audience Facebook Là Gì?
>>> Một Số Custom Audience Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn.
Cách Thử Nghiệm A/B Cho Quảng Cáo Facebook Sao Cho Hiệu Quả
Cách Thử Nghiệm A/B Cho Quảng Cáo Facebook Sao Cho Hiệu Quả
Ví dụ, trong một quảng cáo, các biến số có thể của quảng cáo bao gồm:
- Hình ảnh nào
- Tiêu đề nào
- Thông điệp nào
Từ các biến thể này ta sẽ chọn ra hình ảnh, tiêu đề, hay thông điệp nào mang tới hiệu quả nhất.

Mục tiêu của thử nghiệm A/B là tìm ra các biến số nào trong mỗi yếu tố cho hiệu quả cao nhất. Bằng cách phối hợp các yếu tố đã được tối ưu hóa như hình ảnh, tiêu đề, thông điệp... ta được một quảng cáo hiệu quả cao nhất.

Vì sao cần áp dụng thử nghiệm A/B cho quảng cáo Facebook:
- Một người quảng cáo kinh nghiệm đến đâu vẫn không thể đảm bảo 100% tạo ra quảng cáo hiệu quả nhất.
- Cách để đảm bảo tạo ra quảng cáo hiệu quả là tạo nhiều phương án quảng cáo khác nhau, so sánh để chọn ra phương án hiệu quả nhất, hay còn gọi là thử nghiệm A/B.
- Áp dụng thử nghiệm A/B có thể giảm đến 80% chi phí trên mỗi chuyển đổi như đầu mối khách hàng (lead) hoặc đơn hàng (checkout).
- Mua được quảng cáo chi phí thấp trên mỗi chuyển đổi (conversion) giúp đạt nhiều lợi nhuận cũng như cạnh tranh hiệu quả.
- Ai có khả năng này sẽ có nhiều cơ hội thành công trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên Online. Thậm chí tiến tới thống trị thị trường nghách của mình. Áp dụng thủ nghiệm A/B là một trong những kỹ thuật tạo nên kỹ năng này.
- Tạo được quảng cáo hiệu quả cũng có nghĩa thu hút được  nhiều đầu mối khách hàng (lead), bán được nhiều sản phẩm, thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Cách Thử Nghiệm A/B Trong Quảng Cáo Facebook
- Quảng cáo Facebook không phân phối lượng hiển thị bằng nhau cho các quảng cáo mà chỉ ưu tiên hiển thị quảng cáo hiệu quả hơn. Quảng cáo nào hiệu quả hớn nhận phần lớn lượng hiển thị (impression), quảng cáo còn lại không nhận được hiển thị nào. Việc so sánh không cho kết quả khách quan. Vì vậy, đối với quảng cáo Facebook, ta không thể thử nghiệm A/B bằng cách tạo các quảng cáo (Ads) khác nhau trong một nhóm quảng cáo (Ad group). Thay vào đó ta tạo ra 2 nhóm quảng cáo (Ad set) khác nhau. Mỗi nhóm chứa quảng cáo cần thử nghiệm.
- Đảm bảo số lượt hiện thị đủ lớn trong các nhóm quảng cáo (Ad set): theo kinh nghiệm của mình thì khoảng 4000 lượt hiển thị cho mỗi nhóm thì kết quả mới khách quan. Tiêu chí cho chỉ số thắng cuộc là chi phí/ chuyển đổi (conversion). Quảng cáo nào có chi phí thấp hơn thì được cho là hiệu quả hơn. Từ đó giữ lại biến số thắng cuộc, loại bỏ biến số thua cuộc.

Quảng Cáo Facebook Có Nhiều Yếu Tố, Ta Nên Thử Nghiệm Yếu Tố Nào Của Quảng Cáo Facebook cho Hiệu Quả?
- Trước tiên ta thử nghiệm yếu tố quảng cáo (Ads) bao gồm các yếu tố: (1) thông điệp quảng cáo; (2) hình ảnh; (3)Tiêu đề; (4) Mô tả bổ sung; (5) nút Call-to-Action. Trong đó Thông điệp, hình ảnh, tiêu đề chiếm tới 80% tính thu hút của một quảng cáo. Vì vậy, ta chỉ cần thử nghiệm 3 yếu tố này.
- Ngoài quảng cáo ta cũng nên thử nghiệm các yếu tố như: (1) Đối tượng quảng cáo (Audience); (2)Vị trí quảng cáo (Placement); (3) Phương thức tối ưu hóa (Optimizing); (4) Phương thức đấu thầu (Bidding). Tối ưu hóa các yếu tố này thông qua thử nghiệm A/B giúp giảm đáng kể chi phí chuyển đổi.
- Lưu ý: Ta nên thử nghiệm mỗi lần 1 yếu tố, không nên thử nghiệm nhiều yếu tố cùng 1 lúc. Ta nên thử nghiệm yếu tố quảng cáo (Ads) trước tiên, sau đó đến yếu tố đối tượng (Audience), tiếp đến mới đến vị trí (placement).

Post a Comment

0 Comments