Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn

Dưới Đây Mình Giới Thiệu Tới Các Bạn Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn. Ở đây mình chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là thu hút khách hàng tiềm năng (lead). Giai đoạn 2, là bán hàng. Tùy từng giai đoạn, trường hợp mà ta có thể đưa ra những loại Custom Audience khác nhau.

>>> Saved Audience Facebook Là Gì?
>>> Custom Audience Facebook Là Gì?
>>> Lookalike Audience Của Facebook Là Gì?
Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn

Giai đoạn 1: Thu hút khách hàng tiềm năng (lead). 
Khách hàng được thu hút từ trang Lead Page, ở đây khách hàng đăng ký Email để được nhận 1 phần quà nào đó. Sau khi đăng ký họ được dẫn tới trang cám ơn.

1. Custom audience với đối tượng đã đến trang Lead Page, nhưng chưa đến trang cám ơn. Đây là tập hợp những người đã đến trang lead page, nhưng chưa hoàn tất việc đăng ký. Tác dụng của loại custom audience này là ta tiếp thị lại (remarketing) những người này để thuyết phục họ hoàn tất đăng ký. Để thực hiện ta có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Vào quản lý quảng cáo Facebook
Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn 1

Bước 2. Tạo đối tượng tùy chỉnh
Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn 2

Bước 3. Chọn lưu lượng truy cập website
Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn 3
Bước 4. Lựa chọn trang truy cập cụ thể. Ví dụ URL trang Lead Page. Sau đó thêm phần loại trừ trang web cụ thể là URL trang cám ơn. Tạo đối tượng là xong.
Một Số Loại Custom Audience Hữu Ích Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn 4


Giai đoạn 2: Bán hàng.
Dưới đây là quy trình giai đoạn bán hàng. Khách hàng đến trang sản phẩm, đăng ký mua sản phẩm, thì được chuyển tới trang giỏ hàng, khách thanh toán thì được chuyển tới trang thanh toán. Thanh toán hoàn tất thì được chuyển tới trang cảm ơn.

2. Costom audience những người đến trang cám ơn. Noi cách khác họ là những người đã hoàn tất việc mua hàng. Bán cho khách hàng cũ sẽ dễ hơn bán cho khách hàng mới. Vì họ là người đã sử dụng sản phẩm và tin tưởng ta. Tác dụng là tiếp thị lại (remarketing) những khách hàng vũ để mời họ mua sản phẩm khác.

3. Custom audience những người đã đến trang thanh toan nhưng chưa đến trang cảm ơn. Đây là nhưng người đã đến trang thanh toán, nhưng chưa đến trang cảm ơn. Họ là những người đã bắt đầu thanh toán nhưng bỏ giữa chứng. Đây là những khách hàng rất tiềm năng, ta chỉ cần đẩy thêm chút nữa thì khả năng mua hàng của họ là rất cao. Nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ khách hàng bỏ giữa chừng trên 60%. Vì vậy, đây là một lượng khách hàng rất lớn. Tác dụng là ta có thể tiếp thị lại (remarketing) những khách hàng này để thuyết phục họ hoàn tất khâu thanh toán.

4. Custom audience những người đã đến trang giỏ hàng, chưa đến trang thanh toán. Đây là những người đã đưa hàng vào giỏ, nhưng chưa thanh toán. Những khách hàng này là những người có ý định rõ ràng, nên cũng là đối tượng khách hàng tiềm năng. Tác dụng, ta có thể tiếp thị lại (remarketign) những khách hàng này để thuyết phục họ hoàn tất khâu thanh toán.

5. Custom audience những người đã đến trang sản phẩm, chưa đến giỏ hàng. Đây là tập hợp những người xem sản phẩm nhưng chưa đưa hàng vào giỏ. Tác dụng là ta tiếp tục tiếp thị lại (remarketing) những khách hàng này để thuyết phục họ tiếp tục hoàn tất việc mua hàng.

6. Custom audience những người đã đến trang cám ơn khi đăng ký lead page, nhưng chưa đến trang sản phẩm. Đây là sự kết hợp giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đây là những khách hàng đã đăng ký vào cơ sở dữ liệu lead, nhưng chưa mua hàng. Đây là những khách hàng mà ta đã chăm sóc thông qua các quyền lợi và thông tin hữu ích. Đã có niềm tin vào ta, nên khả năng bán hàng rất tốt. Tác dụng là ta tiếp tục tiếp thị lại (remarketing)những khách hàng này để dẫn họ đến trang sản phẩm để mua hàng. 

Post a Comment

0 Comments