Lựa Chọn Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook (Objective)

Xác Định Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook là đưa ra phương hướng để Facebook dựa vào đó thực hiện. Khi ta xác định mục tiêu cho 1 chiến dịch, thì Facebook sẽ căn cứ vào đó để thể hiện quảng cáo, sao cho đặt được kết quả tốt nhất cho mục tiêu được chọn. Vì vậy, việc lựa chọn mục tiêu cho quảng cáo Facebook (objective) cực kỳ quan trọng.
>>> Saved Audience Facebook Là Gì?
>>> Lookalike Audience Của Facebook Là Gì?
>>> Custom Audience Facebook Là Gì?
>>> Một Số Custom Audience Thường Được Áp Dụng Trong Thực Tiễn.
Lựa Chọn Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook (Objective)

1. Các mục tiêu quảng cáo Facebook là gì?
Facebook xác định nhiều loại mục tiêu (objective) quảng cáo tương ứng với các loại quảng cáo khác nhau. Facebook yêu cầu ta xác định mục tiêu quảng cáo để từ đó giúp tối ưu hóa để mục tiêu này đạt được kết quả cao nhất. Cụ thể khi ta khai báo mục tiêu chiến dịch quảng cáo, Facebook sẽ căn cứ vào đó để phân phối quảng cáo đến các đối tượng có xu hướng thực hiện hành động mà ta mong muốn, từ đó giúp đạt được cao nhất mục tiêu đề ra.

2. Ý Nghĩa Của Mỗi Loại Mục Tiêu.
Bên cạnh đó các loại mục tiêu quảng cáo Facebook, một số đem lại hiệu quả bán hàng tốt, một số thì không, thậm chí gây lãng phí. Vì vậy, việc hiểu rõ và áp dụng đúng mục tiêu quảng cáo (cũng là loại quảng cáo) nào có ý nghĩa quan trọng: Giúp đạt được hiệu quả cao, trãnh những bẫy lãng phí trong quảng cáo Facebook.
Khi ta tạo chiến dịch quảng cáo, Facebook bắt ta phải xác định mục tiêu cho chiến dịch.
Lựa Chọn Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook (Objective) 1

(1)- Boost your post (đẩy bài post). Mục tiêu là tăng số tương tác với bài post. Cụ thể là tăng số like, share, comment.
(2)- Promote your page (quảng bá fanpage).  Mục tiêu là tăng số lượng fan của Fanpage.
(3)- Reach people near your business (tiếp cần người gần nơi bạn kinh doanh). Mục tiêu là tiếp cận người ở gần nơi kinh doanh của ta.
(4)- Increase brand awareness (tăng sự nhận biết thương hiệu). Mục tiêu là tiếp cận người có khả năng chú ý đến quảng cáo của ta => tăng nhận biết thương hiệu.
(5)- Increase your reach (tiếp cận nhiều người). Mục tiêu là tiếp cận nhiều người nhất có thể.
(6)- Send people to your website (dẫn khách đến website). Mục tiêu tăng traffic cho website.
(7)- Get install your apps (mời download apps). Mục tiêu tăng lượng download apps.
(8)- Raise attendance at your event (tăng lượng người dự event). Mục tiêu lượng người dự event.
(9)- Get video views (mời xem video). Mục tiêu tăng lượt xem video.
(10)- Collect lead for your business (thu hút khách lead). Mục tiêu thu hút khách hàng vào cơ sở dữ liệu lead.
(11)- Increase conversion on your website (tăng số lượng chuyển đổi tại website). Mục tiêu tăng số lượng chuyển đổi tại website. (Ví dụ Lead, mua hàng...)
(12)- Increase engagement in your apps (tăng số lượng tương tác với App). Mục tiêu tăng số lượng tương tác với App.
(13)- Get people claim your offer (mời mọi người nhận khuyến mãi). Mục tiêu tăng số người nhận khuyến mại.
(14) Promote a product catalogue (quảng bá danh mục sản phẩm). Mục tiêu quảng bá danh mục sản phẩm. Phù hợp với website có nhiều sản phẩm, chẳng hạn các website thương mại điện tử.
(15)- Get people visit your store (mời khách đến cửa hàng). Mục tiêu tăng số người đến cửa hàng.
Ngoài các mục tiêu trên, Facebook còn phát triển thêm các mục tiêu khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các mục tiêu kinh doanh.

Hiện nay Facebook đã lược bớt 1 số mục tiêu, và tách 1 số phục tiêu thành 2 mục tiêu khác nhau giống như hình dưới: Riêng Boost your post (đẩy bài post) thì được xuất hiện ngay dưới mỗi bài post trên trang Fanpage.
Lựa Chọn Mục Tiêu Quảng Cáo Facebook (Objective) 2

3. Các mục tiêu quảng cáo hiệu quả nên sử dụng và ít hiệu quả không nên sử dụng.
Mỗi loại mục tiêu tương ứng với mỗi hình thức quảng cáo khác nhau. Vì vậy, cũng có bấy nhiêu loại quảng cáo. Do số lượng nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook khá lớn, dẫn đến nhà quảng cáo Facebook dễ mắc những sai lầm dẫn tới lãng phí. Nếu không lựa chọn đúng, thì lãng phí sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu lựa chọn đúng thì quảng cáo Facebook sẽ là kênh quảng bá thu hút khách hàng và bán hàng hiệu quả.
Một số loại mục tiêu hiệu quả:
(1)-  Increase conversion on your website (tăng số lượng chuyển đổi tại website). Loại mục tiêu này có thể được dùng để tăng nhiều loại chuyển đổi khác nhau như đầu mối khách hàng tiêm năng (lead) hay đơn hàng... Trong đó quan trọng nhất là chuyển đổi thu hút khách hàng vào cơ sở dữ liệu (lead). Còn chuyển đổi đơn hàng nên áp dụng đối với các quảng cáo những người nằm trong cơ sở dữ liệu khách hàng (lead) và đã được chăm sóc trước đó. Khi ta lựa chọn mục tiêu này, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị quảng cáo đến người có xu hướng chuyển đổi (convert) tại website. Điều này giúp ta đạt được nhiều chuyển đổi mà ta nhắm đến.
(2)- Send people to your website (dẫn khách đến website). Khi ta lựa chọn mục tiêu này, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị quảng cáo đến người có xư hướng nhấp chuột vào quảng cáo để về website. Áp dụng mục tiêu này, ta có thể đưa khách hàng về trang lead page để thu hút khách viếng thăm vào cơ sở dữ liệu (lead). Hoặc đối với khách đã nằm trong cơ sở dữ liệu (lead) thì có thể dẫn đến trang sản phẩm để bán hàng. Một lợi ích việc dẫn khách về website, ta có thể tạo các custom audience (đối tượng khách hàng tùy chỉnh) để có thể tiếp thị lại (remarketing) đến họ, dần biến họ trở thành đầu mối khách hàng (lead) sau đó là bán hàng.
Đây là 2 loại mục tiêu (objective) hiệu quả mà chúng ta nên áp dụng. Ngoài ra, đối với loại local business (kinh doanh địa phương) (nhà hàng, spa, phòng nha...vv), có thể áp dụng mục tiêu: Reach people near your business (tiếp cần người gân nơi bạn kinh doanh). Khi ta thiết lập quảng cáo này, facebook sẽ tiếp cận những người gần nơi kinh doanh của ta.

Các loại mục tiêu nên cẩn thận, do khả năng lãng phí rất cao, khi hiểu biết quảng cáo Facebook cách sâu sắc thì ta mới nên áp dụng các loại mục tiêu này. Trong điều kiện tối ưu hóa và theo dõi rất chặt chẽ. Đối với đa số người quảng cáo Facebook, đặc biết người mới thì không nên áp dụng.
(1)- Boost your post (đẩy bài post): Áp dụng mục tiêu này bài viết của ta sẽ có nhiều like, share, comment. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ta bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiệu quả và không nên áp dụng.
(2)- Promote your page (quảng bá fanpage). Áp dụng mục tiêu này Fanpage của ta có nhiều thành viên. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ta bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiểu quả, không nên áp dụng.
(3)- Và các mục tiêu Increase brand awareness (tăng sự nhận biết thương hiệu và Increase your reach (tiếp cận nhiều người) và Get video views (mời xem video). Áp dụng các mục tiêu này sẽ có nhiều người biết đến hay xem vieo. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với bán được hàng. Vì vậy, chi phí quảng cáo không đem lại hiệu quả, không nên áp dụng.
Các mục tiêu còn lại liên quan đến các ngành kinh doanh về app, sự kiện, cửa hàng...ít phù hợp với người bán hàng online

Post a Comment

0 Comments