Thực Tế Nghiên Cứu Đầu Tư Với Cổ Phiếu VHC

Dưới đây là Thực Tế Nghiên Cứu Đầu Tư Với Cổ Phiếu VHC nhằm mang đến cái nhìn tổng quát trong phương cách để chúng ta có thể nhận đính đúng đắn về một cổ phiếu.

>>> Giảm 40% với khóa học tự do tài chính với chứng khoán.

Thực Tế Nghiên Cứu Đầu Tư Với Cổ Phiếu VHC
Thực Tế Nghiên Cứu Đầu Tư Với Cổ Phiếu VHC
1. Doanh thu, lợi nhuận (xem từ 3-5năm, tốt nhất 10 năm). - Doanh thu tăng lên thì thị phần tăng lên, còn lợi nhuận tăng lên thì công ty làm càng ngày càng hiệu quả.

- Doanh thu: 6,292,449 6,493,390 7,303,546 8,151,497
=> Doanh thu tăng theo năm từ 2014-2017 tăng trưởng tốt.

- Lợi nhuận sau thuế: 462,913 320,833 565,438 604,574
=> Lợi nhuận bình quân tăng từ 2014-2017 tăng trưởng tốt.
2. Dòng tiền: Nếu lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, ít bị âm thì chúng ta sẽ đánh giá cao để có thể đầu tư vào công ty này. - Nếu công ty kinh doanh được 10đ, nhưng lưu chuyển tiền tệ chỉ có 6đ, tức là một số khoản chưa thu tiền về được, hoặc là đã thu được tiền rồi, nhưng bị người khác chiếm dụng ngược vốn của mình. - Yêu cầu là lưu chuyển tiền thuần phải là dương. - Nếu chúng ta thấy rằng, lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh là 1đ, nhưng từ đầu tư tài chính là 5-6đ, thì chúng ta thấy rằng công ty này kinh doanh thì ít, đầu tư tài chính thì nhiều. Vì vậy, chúng ta nên xem xét tránh những công ty đó ra.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2014-2017:
63,587 145,534 955,581 443,909
=> Dòng lưu chuyển tiền tệ nói chung là tốt.

3. Tỷ lệ lãi gộp: Tỷ lệ lãi gộp phải trên 15% tốt nhất là 30% trở lên. Co biết khả năng sinh lợi, và chứng tỏ doanh thu trên giá vốn cao. Giup biết 1 doanh nghiệp mạnh. Tỷ lệ lãi gộp thấp, chứng tỏ sự cạnh tranh trong ngành đó cao khiến cho xác suất đào thải của ngành đó sẽ cao và doanh nghiệp trong ngành đó cũng có độ rủi ro đào thải cao. Tỷ lệ lãi gộp cao cho thấy giá lấy hàng thấp, còn tỷ lệ lãi gộp thấp cho thấy giá lấy hàng cao.

- LỢI NHUẬN GỘP:
Q1: 230,116,278 Q2: 310,240,979 :Q3: 289,816,170 Q4: 353,581,942
Tổng: 1,183,755,369

- DOANH THU
Q1: 1,617,749,682 Q2: 2,360,719,385 Q3: 2,029,538,113 Q4: 2,164,842,866
Tổng: 8,172,850,046

- TL LÃI GỘP: 14.48% => Gần đạt đến 15%, chưa đạt yêu cầu tốt thiểu.


4. Tỷ lệ lãi ròng = LNST (12 tháng) /  DOANH THU (12 tháng); Tối thiểu lớn hơn 5%. Tỷ lệ lãi ròng càng cao khi có biến động về lãi suất, biến động về lãi vay, biến động nguồn nguyên liệu đầu vào, cạnh tranh tăng lên, thì công ty có tỷ lệ lãi ròng cao giúp sức chống chọi trong thị trường chung càng cao. Tỷ lệ lãi ròng thấp cho thấy chi phí quản lý, lãi vay, cạnh tranh cao. -Cho biết Khả năng sinh lợi.

- LỢI NHUẬN SAU THUẾ
96,481,982 138,451,733 168,979,959 183,949,716
Tổng: 587,863,390

- DOANH THU
1,617,749,682     2,360,719,385    2,029,538,113    2,164,842,866
Tổng: 8,172,850,046

- TL LÃI RÒNG: 7.19% => Vượt qua mức tối thiểu 5%, nói chung là tốt.

5. ROE (lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trên VCSH): Chỉ số ROE tối thiểu là 7%, mức tốt là 20%. Cho thấy hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, giúp biết doanh nghiệp mạnh.

- LNST
96,481,982 138,451,733 168,979,959 183,949,716
Tổng: 587,863,390

- VCSH: 2,921,866,750

- ROE: 20.12% => Tỷ lệ lợi nhuận sau thế trên vchs trên 20% nói chung là rất tốt. Công ty được quản lý tốt.

6. ROA: Yêu cầu tối thiếu là 5% tốt nhất trên 10%. Công ty nợ nhiều ROA sẽ thấp. Cho thấy hiệu quả quản lý doanh nghiệp, và giúp biết doanh nghiệp mạnh.

- LNST 96,481,982 138,451,733 168,979,959 183,949,716
Tổng: 587,863,390

- Tổng TS: 5,030,368,274

- ROA 11.69% =>  Lợi nhuận sau thế trên tổng tài sản trên 10%, đánh giá tốt.

7. Tổng nợ / Tổng vốn Chủ Sở Hữu <1 lần. Nếu tổng nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu quá nhiều, nếu chúng ta muốn đầu tư an toàn thì có thể bỏ qua. Nếu ở level 2, ai thích đi sâu hơn, tổng nợ / Vốn chủ sở hữu khoản 1.5 lần, thì xét xem nó có tốt hơn các ông khác cùng ngành hay không. Nếu nó tốt hơn những ông khác cùng ngành thì chúng ta vẫn có thể du di chơi được. Giup nhận biết sức mạnh tài chính, 1 trong những yếu tố an toàn.

- TỔNG NỢ 2,108,501,524

- VCSH 2,921,866,750

= 0.7216  => nhỏ hơn 1 lần, tốt.

8. Tỷ lệ nợ dài hạn / LNST < 5 lần. Cho biết sức mạnh tài chính, một trong những yếu tố an toàn.

- NỢ DÀI HẠN 425,665

- LNST 587,863

= 0.7241  => nhỏ hơn 5 lần, tốt.

9. Gía trị thực của cổ phiếu VHC sau khi triết khấu 10-30% giao động từ 76.558 - 98.743 / cổ phiếu. Gía hiện tại đã lên 75k/cp, đánh giá có thể đầu tư. Dựa theo các chỉ số thì VHC là cổ phiếu có độ an tâm cao, mức triết khấu chỉ lên 10% là ok. Vì vậy, giá trị thực cổ phiếu phải là mức 98.743/cp. Nếu tính triết khẩu 20% trên giá trị thực là 98.743/cp để đạt mức quyết định đầu tư vào, thì mức của VHC là 78.994. Gía hiện tại 75k/cp là một con số rẻ  để mua vào cổ phiếu.

10. Ban lãnh đạo tốt hay ko?
Vào cafef chọn mực ban lãnh đạo và sở hữu tìm hiểu về ban lãnh đạo, rồi xem mục cổ đông lớn. Nếu thành viên ban quản trị công ty chiếm tỷ trọng cổ phiếu lớn trong công ty, thì sẽ đánh giá tốt. Chúng ta còn xét khía cạnh thành viên hội đồng quản trị đang bán ra hay mua vào cổ phiếu, nếu mua vào thì sẽ tốt hơn.

11. Tiết kiệm chi phí.
Trên vietstock -> Vào mục tài chính - xem kết qua kinh doanh.
- Xem doanh thu bán tăng bao nhiêu %/năm, sau đó xem chi phí quản lý tăng bao nhiêu %/năm.
- Vào cafef, vào thông tin cơ bản để tìm website của công ty ->http://vinhhoan.com để xem báo cáo tài chính của công ty. Hoặc có thể sẽ vào phần tải BCTC của cafef để tải báo cáo tài chính về. -> Xem báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp, chúng ta xem mức % tăng doanh thu và % mức tăng chi phí quản lý doanh nghiệp cái nào tăng nhiều hơn. Nếu chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhiều hơn doanh thu thì cần phải coi lai. Nếu thấp hơn thì ok. (Để tính mức tăng %, ta sẽ lấy mức chi phí hiện tại trừ đi mức chi phí năm trước ra được mức chi phí chênh lệch. Ta lấy mức chênh lệch đó chia cho chi phí năm trước thì sẽ ra % tăng của chi phí.)
- Xem tổng tài sản, nó có loại tài sản nào.
- Xem mục đầu tư tài chính. Xem đầu tư tài chính nhiều hay ít.
- Xem dòng tiền có mua vào hay không. Sử dụng www.fireant.vn, vào phần phân tích kỹ thuật. Di chuột tới chữ cái B hoặc S trên biểu đồ, sẽ cho biết ai đang mua vào hoặc bán ra cổ phiếu. Chúng ta tiếp tục phân tích xem ai là người đang mua vào hoặc bán ra cổ phiếu để quyết định mua thêm hoặc bán ra. Nếu xét tiêu chí thị trường chưa sập, nhưng giá cổ phiếu dưới giá trị thật nên chúng ta có thể mua vào.

Để biết rõ hơn về điều này, có lẽ bạn sẽ muốn học cùng chuyên gia. Giá khoá học là 600k/khoá. Đặc biệt khi bạn đăng ký tại đây sẽ được giảm 40% học phí.

Post a Comment

0 Comments