Bí Mật 3 Chìa Khóa Lịch Sử Của Cổ Phiếu

Bất kỳ cp nào người ta đưa đến cho mình, mình phải xem lại yếu tố Bí mật 3 chìa khóa lịch sử của cổ phiếu là doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền. Chúng ta sẽ sử dụng 2 công cụ cafef.vn và vietstock.vn để có thể nghiên cứu về cp.

>>> Khóa Học Tự Do Với Chứng Khoán
3 Chìa Khóa Lịch Sử Của Cổ Phiếu
3 Chìa Khóa Lịch Sử Của Cổ Phiếu
1. Doanh thu.
- Chúng ta xem những yêu tố này từ 3-5 năm, đừng chỉ xem nó trong 1 năm, hay trong thời kỳ hiện tại. Chúng ta phải xem hiện tại nó có tốt hơn quá khứ hay không, như thế tương lai nó cũng sẽ tốt hơn so với quá khứ.
- Để tốt hơn, thì chúng ta nên xem tăng trương doanh thu trong 10 năm. Thực tế ở Vn không có nhiều công ty có thể đạt được tiêu chí này.

2. Lợi nhuận.
- Chúng ta xem lợi nhuận từ 3-5 năm nó có tốt hay không. Nếu hàng năm công ty vẫn tạo ra lợi nhuận thì rất tốt để chúng ta đầu tư.
- Trong cafef, chúng ta chọn kiểm tra theo năm, xem doanh thu trong 3 năm gần đây nó có tăng hay không. Nếu nó giảm thì chung ta bỏ qua. Nếu tốt thì chúng ta nên tra lại khoảng 10 năm.
- Tiếp theo chúng ta chú ý, công ty có tạo được lợi nhuận ổn định sau thuế hay không.

3. Dòng tiền.
- Chúng ta có thể vào vietstock để xem, vì nó có phân luồng dòng tiền.
- Chúng ta xem mục tài chính, sau đó xem tiếp mục lưu chuyển tiền tệ. Chúng ta xem theo năm trước, theo quý sau.
- Chúng ta chú ý tới phần Lưu chuyển tiền từ hoạt động Kinh doanh.
- Nếu công ty kinh doanh được 10đ, nhưng lưu chuyển tiền tệ chỉ có 6đ, tức là một số khoản chưa thu tiền về được, hoặc là đã thu được tiền rồi, nhưng bị người khác chiếm dụng ngược vốn của mình.
- Yêu cầu là lưu chuyển tiền thuần phải là dương.
- Nếu chúng ta thấy rằng, lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh là 1đ, nhưng từ đầu tư tài chính là 5-6đ, thì chúng ta thấy rằng công ty này kinh doanh thì ít, đầu tư tài chính thì nhiều. Vì vậy, chúng ta nên xem xét tránh những công ty đó ra. Chúng ta chỉ xem xét những công ty tạo sản phẩm thật sự cho xã hội.
- Yếu tố Doanh thu, lợi nhuận là quan trọng, còn mục dòng tiền là thứ yếu, nhưng nó tốt thì sẽ càng tốt hơn. Một số công ty cái gì cũng tốt, nhưng yếu tố dòng tiền yếu, chúng ta cũng có thể du di một chút. Yếu tố doanh thu và lợi nhuận thì chúng ta cần phải soi kỹ.
- Doanh thu tăng lên thì thị phần tăng lên, còn lợi nhuận tăng lên thì công ty làm càng ngày càng hiệu quả.
- Dạng doanh thu tốt, lợi nhuận tốt, dòng tiền tốt thì loại này là siêu tốt. Còn dạng doanh thu tốt, lợi nhuận tốt, dòng tiền ổn định hoặc hơi yếu thì cũng được được.  Dạng kế tiếp là doanh thu tốt, lợi nhuận yếu, thì chúng ta xếp vào đá dự bị, chứ chưa mua. Chúng ta chỉ mua những ông nào đang tạo lợi nhuận tốt. Nhưng tốt nhất là phải hội tụ được cả 3 yếu tố trên.

Để biết rõ hơn về điều này, có lẽ bạn sẽ muốn học cùng chuyên gia. Giá khoá học là 600k/khoá. Đặc biệt khi bạn đăng ký tại đây sẽ được giảm 40% học phí.

Post a Comment

0 Comments