Bật Mí 3 Chìa Khóa Giúp Biết Một Doanh Nghiệp Mạnh

Dưới đây là 3 Chìa Khóa Giúp Biết Một Doanh Nghiệp Mạnh mà bạn có thể cần phải biết để giúp định hướng đầu tư chứng khoán thành công.

>>> Khóa Học Tự Do Với Chứng Khoán
3 Chìa Khóa Giúp Biết Một Doanh Nghiệp Mạnh
3 Chìa Khóa Giúp Biết Một Doanh Nghiệp Mạnh

1. Lãi gộp.
- Tiêu chí lãi gộp để chỉ sức mạnh ngành của công ty trong ngành ấy. Tỷ lệ lãi gộp phải lớn hơn ít nhất 15%. Mục tiêu lớn là phải trên 30%.
- Ví dụ, ngành tiêu dùng, tỷ lệ lãi gộp trung bình của cả ngành là 20%.
Công ty A 40%
Công ty B 30%
Công ty C 22%
Cả 3 công ty tỷ lệ lãi gộp đều trên 15%, và cao hơn tỷ lệ lãi gộp trung bình của ngành. Công ty có sức mạnh cạnh tranh cao nhất là công ty A. Chúng ta nên ưu tiên lựa chọn công ty A, sau đó đến B rồi đến C.
- Lãi gộp cao thì giá lấy hàng thấp, cứ 1 đồng thì đượ 1,5đ hoặc 2đ. Giống như bỏ ra 1 vốn lấy 4 lời.

2. Chỉ số ROE.
- ROE = LNST 12 tháng gần nhất / VCSH
- ROE mức tối thiểu là trên 7%, nếu tốt chúng ta nên yêu cầu trên 20%. Trong trường hợp này, nếu tất cả mọi thứ nó tốt hết, nhưng ROE nó chỉ 8% thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, vì chỉ số này nó có thể sẽ được cập nhật tăng thêm.

3. Chỉ số ROA.
- Lợi nhuận sau thuế của 12 tháng gần nhất trên tổng tài sản. ROA >5%. Mức tốt nhất là phải trên 10%.
- Một công ty ROE cao, nhưng nợ quá nhiều thì chỉ số ROA của nó sẽ thấp. Một công ty hợp tiêu chí của chúng ta là ROE cao và ROA cao. Điều này cho thấy nợ của nó chỉ ở mức vừa phải.

Để biết rõ hơn về điều này, có lẽ bạn sẽ muốn học cùng chuyên gia. Giá khoá học là 600k/khoá. Đặc biệt khi bạn đăng ký tại đây sẽ được giảm 40% học phí.

Post a Comment

0 Comments