Bật Mí 2 Chìa Khóa An Toàn Trong Đầu Tư Chứng Khoán

Dưới đây là 2 Chìa Khóa An Toàn trong đầu tư chứng khoán mà bạn có thể quan tâm, giúp cho việc đầu tư của bạn ở mức an toàn tối đa hơn.

>>> Khóa Học Tự Do Với Chứng Khoán
2 Chìa Khóa Của Sự An Toàn Trong Đầu Tư Chứng Khoán
2 Chìa Khóa An Toàn Trong Đầu Tư Chứng Khoán
1. Nợ và vốn chủ sở hữu.
- Tổng Nợ/VCSH < 01 lần. Một số ngành nghề cá biệt như ngành xây dựng, nợ rất cao, nên mức nợ/VCSH có thể cao hơn một chút. Nhưng tỷ lệ nợ tốt hơn các công ty khác trong ngành của nó.
- Ví dụ, ngành xây dựng, tỷ lệ nợ trung bình / VCSH >3 lần. Nhưng trong đó có 3 ông:
A>4 lần
B>6 lần
C>3.5 lần
trong 3 ông này thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn ông C.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Nợ dài hạn và lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ Nợ DH / LNST 12 tháng gần nhất < 5 lần.
- Nợ dài hạn của công ty là 100 lần, thì nó phải làm ít nhất là 20 lần sau thuế. Tức là nó có khả năng thanh toán số nợ dài hạn này chỉ sau 5 năm. Thường thì khoản vay nợ dài hạn được dùng để tái đầu tư hoặc tài trợ cho những đầu tư dài hạn. Nếu đầu tư dài hạn làm ra lợi nhuận yếu quá hoặc không trả được nợ dài hạn thì sẽ không tốt.
- Yếu tố nợ là yếu tố không quá quan trọng, nếu chúng ta yêu thích yếu tố an toàn, thì chúng ta có thể thêm vấn đề này vào thì sẽ càng tốt. Doanh thu và lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất, kế nữa là ngành nghề kinh doanh tức là lãi gộp và ROA.

3. Hướng dẫn thực hành.
- Trước tiên, chúng ta cần xem mục doanh thu và lợi nhuận: Trong cafef, chúng ta tìm đến mục thông tin tài chính, mình chọn xem theo năm, nhìn mục doanh thu, sau đó lợi nhuận sau thuế xem có tăng trưởng tốt không.
- Cái thứ 3 chúng ta kiểm tra dòng tiền, bằng cách chúng ta sang vietstock vào mục tài chính -> Lưu chuyển tiền tệ -> Chọn xem theo năm: Thông thường chúng ta chỉ nhìn con số tổng, nếu có chuyên môn về kế toán thì nên xem chi tiết thì sẽ tốt hơn. Trong đó có 3 mục: (1) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh; (2) Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư; (3) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Phần quan trọng nhất của 3 thằng này là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Nếu lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, ít bị âm thì chúng ta sẽ đánh giá cao để có thể đầu tư vào công ty này.
- Thứ 4, chúng ta sẽ xem tỷ lệ lãi gộp của doanh nghiệp. TL lãi gôp = LNST 12 tháng gần nhất / Doanh Thu 12 tháng gần nhất. Tỷ lệ lãi gộp phải trên 15% .
- Thứ 5, xem đến chỉ số ROE = LNST 12 tháng gần nhất / VCSH tại kỳ gần nhất. Chỉ số REO tối thiểu là 7%, mức tốt là 20%.
- Thứ 6, chỉ số ROA = LNST 12 tháng gần nhất / Tổng tài sản của quý gần nhất. Yêu cầu tối thiếu là 5%.
- Thứ 7, yếu tố an toàn: Tổng nợ / Tổng vốn Chủ Sở Hữu <1 lần. Nếu tổng nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu quá nhiều, nếu chúng ta muốn đầu tư an toàn thì có thể bỏ qua.

Nếu ở level 2, ai thích đi sâu hơn, tổng nợ / Vốn chủ sở hữu khoản 1.5 lần, thì xét xem nó có tốt hơn các ông khác cùng ngành hay không. Nếu nó tốt hơn những ông khác cùng ngành thì chúng ta vẫn có thể du di chơi được.
- Thứ 8, Tỷ lệ nợ dài hạn / LNST < 5 lần.  Để xem nợ dài hạn chúng ta vào trang vietstock sẽ thể hiện rõ điều này.
Cách lọc cổ phiếu: Chúng ta vào trang fireant.vn -> bên trái màn hình vào phần cổ phiếu -> lọc cổ phiếu -> Vào phần thêm điều kiện -> vào mục tăng trưởng -> chọn thêm tăng trưởng DT 3 năm -> chọn tiếp tăng trưởng LN 3 năm.Vào phần khả năng sinh lợi -> chọn thêm tỷ lệ lãi gộp. Phần hiệu quả quản lý -> thêm vào ROA và ROE. Sau khi chúng ta thêm một số tiêu chí rồi, chúng ta sẽ thiết lập những tiêu chí đó theo như những gì chúng ta đã được học. Cái hay của công cụ này nó sẽ loại bỏ đi những cổ phiếu không phù hợp với tiêu chí của chúng ta.

Để biết rõ hơn về điều này, có lẽ bạn sẽ muốn học cùng chuyên gia. Giá khoá học là 600k/khoá. Đặc biệt khi bạn đăng ký tại đây sẽ được giảm 40% học phí.

Post a Comment

0 Comments