Các Thẻ HTML Cơ Bản Cần Học Cho Cắt Web

Dưới đây là Các Thẻ HTML cơ bản cần học để dùng trong việc cắt web. Về cơ bản bạn dụng thành thạo khoảng 40 thẻ là pro lắm rồi. Còn nếu cần dùng thêm các thẻ khác bạn có thể search google để tìm kiếm.
Các Thẻ HTML Cơ Bản Cần Học Cho Cắt Web
Các Thẻ HTML Cơ Bản Cần Học Cho Cắt Web

Các thẻ cơ bản:
- <html></html>
- <head></head>
- <title></title>
- <body></body> Nội dung website của bạn sẽ được thể hiện trong cặp thẻ này.
- <meta chaset="UTF-8"> thẻ thể hiện font chữ tiếng việt.

Đây là những cặp thẻ cơ bản nhất trong ngôn ngữ html. Đối với phần mềm Sublime Text bạn chỉ cần gõ html:5 rồi Tab là nó sẽ show hết những thẻ cơ bản bên trên.

Về cấu trúc cơ bản thì các thẻ sẽ được thể hiện như sau:
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Document</title>
</head>
<body>
Website Thử Nghiệm Cắt Web
</body>
</html>

Một số thẻ cơ bản khác:
- Thẻ tiêu đề: H1, H2, H3....H6. Công dụng của thẻ này làm nổi bật dòng chữ trên website bằng cách làm đậm chữ lên và tạo khoảng cách cách dòng với các dòng khác.

- Thẻ Text: i, em (nghiêng chữ); b,strong (đậm chữ); u,ins (gạch chân); span (không có tác dụng gì).

- Thẻ ảnh: img_rồi ấn tab; trong đó src="tên của ảnh" là nơi dẫn đên file hình ảnh; alt là mô tả hình ảnh.

- Thẻ link: bạn gõ chữ a_rồi ấn tab là nó sẽ show ra. Trong đó href="đường dẫn của link" có thể là file word, pdf, mp3... có thể là website, ảnh, file html.

+ vidu về cấu trúc link với text: <h1><a href="http://nguyenhung.info">Đây là H1</a></h1>; nếu là link một trang web với một hình ảnh bạn thực hiện
+ Ví dụ cấu trúc link với ảnh: <a href="1.html"><img src="1.jpg" alt="huong dan dao tao seo"></a>)

- Các thẻ Xuống dòng: gõ br_ấn tab; hoặc gõ p(pararaph)_ấn tab (đối với p thì không chỉ xuống dòng mà còn tạo khoảng cách dòng). Ngoài ra còn các thẻ khác như: div; article; section; aside.

Đây là những thẻ cơ bản nhất và thường xuyên sử dụng nhất trong việc cắt website. Mong rằng các bạn sẽ nhận được những kiến thức bổ ích từ bài học này.

DANH SÁCH BÀI TRONG SERIE
>>> Hướng Dẫn Cài Đặt Sublime Tex
>>>  Các Thể HTML Cơ Bản Nhất
>>> Các Thuộc Tính CSS Cơ Bản
>>> Cách Phối Hợp HTML Với CSS Để Tạo Một Khối Tin
>>> Một Số Thuộc Tính CSS Nâng Cao

Nguyễn Hưng

Post a Comment

0 Comments