Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn


Dưới đây mình sẽ chỉ cho các bạn một số cách sửa lỗi ảnh không hiển thị trên Blogspot khi bị các nhà mạng chặn. Đặc biệt là nhà mạng VNPT.

Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn

Trong quá trình làm website trên Blogspot, dù đã trỏ tên miền về website, nhưng khi vào load trang thì vẫn không thấy ảnh trên website được hiển thị. Nguyên do là một số nhà mạng đã chặn Blogspot. Mình đã đổi DNS trên máy và có thể hiện thị lại bình thường, nhưng trên Ipad hoặc các smartphone thì vẫn không hiển thị được.

Do các website trên nền blogger đều sử dụng đuôi tên miền dạng .blogspot.com, hoặc .blogspot.in.. Vì vậy, các ảnh có dạng http://3.bp.blogspot.com/..., hoặc http://4.bp.blogspot.com/... đều sẽ bị chặn. Điều này khiến cho hình ảnh của các bạn trên blogspot không thể hiện thị được.

Cách để ảnh trên blogspot hiển thị trở lại:

Cách 1:Thay link ảnh thủ công. Cách này đòi hỏi bạn phải thay đổi tất cả các bài viết hiện có trên Blog của các bạn.

Đầu tiên bạn vào phần Bài đăng ->chọn chỉnh sửa bài đăng.
Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn
Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn

Sau đó bạn lựa cọn HTML -> Nhấn Ctrl+F và tìm file: .bp.blogspot.com bạn thay thế (2|3|4).bp.blogspot.com thành lh4.ggpht ( hoặc lh3.googleusercontent )

Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn


Cách 2: Tự động thay link ảnh cho toàn blog. Cách này có vẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trong cách này mình dùng hàm replace trong JQuer để thay thế những link ảnh về dạng Ih4.ggpht. Bạn chèn đoạn mã code sau trước thẻ </body>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$("body img").each(function () {$(this).attr("src", $(this).attr("src").replace(/\/[0-9]+(\.bp\.blogspot)?/, "/lh4.ggpht")) });
//]]>
</script>

Riêng dòng màu đỏ trên cùng, nếu bạn đã có thư viện Jquery rồi thì không cần thêm nữa.
Cách Sửa Lỗi Ảnh Không Hiển Thị Trên Blogspot Khi Bị Chặn

Vậy là các bạn thực thiện xong. Chúc các bạn thành công!


Post a Comment

0 Comments